آمیزه های لاستیکی

4 کالا

آمیزه های لاستیکی:

مجتمع صنعتی تک تایر آذر در کنار محصولات تایر روکش، انواع آمیزه های لاستیکی شامل: کامپاوند، کوشین گام، ریپرگام و چسب را تولید می نماید. بسته به نوع درخواست مشتری و قرار گرفتن تولیدات مصرفی در شرایط محیطی گوناگون آمیزه های لاستیکی با فرمولاسیون های متفاوت تولید می گردد. مواد اولیه مصرفی شامل NR ،SBR ،PBR و غیره می شود. آمیزه های لاستیکی در آزمایشگاه معتبر و زیر نظر اداره استاندارد تحت آزمون های رئومتر، تنسایل و سایش با استانداردهای مربوطه تحت پایش قرار می گیرند.