محصولات جانبی

1 کالا

مجتمع صنعتی تک تایر آذر در کنار تولید محصولات اصلی دارای محصولات جانبی نیز می باشد که می توان به تیغه های بافینگ و پودر لاستیک اشاره کرد.